Bad & Gym
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Tillgänglighetsredogörelse

Vetlanda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen badogym.vetlanda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549 och WCAG 2.1 nivå AA Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet på vår webbplats

Brister i digital tillgänglighet

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan och allt eftersom brister för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. För närvarande uppfyller vår webbplats och våra digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster, inom följande områden:


Teknik

 • Webbstandarder och kod som inte validerar.
 • Att få hela gränssnittet uppläst.

Pedagogik

 • Överlag en inkonsekvent visuell design med olika formspråk.
 • Bristande kontraster mellan text och bakgrund.

Språk

 • Långa texter och ord.
 • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar.
 • Brutna länkar.

Bedömningen gjordes den 24 augusti 2020 med verktyget WAVE, samt via manuell granskning enligt DIGG:s webbriktlinjer Länk till annan webbplats..

Hur åtgärdar vi bristerna?

Vetlanda kommun arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

 • mer formaliserade rutiner och arbetssätt.
 • central kravställning för WCAG.
 • checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ.
 • kompetenshöjande insatser.

Genom mer formaliserade rutiner och arbetssätt ökar vi vår kundcentrerade utveckling med fokus på användarupplevelse och tillgänglighet. Vi involverar kunder med olika funktionsvariationer i högre grad. Målet är att nå en sammanhängande och tillgänglig kundupplevelse för alla besökare.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Det är Vetlanda kommun som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss via mail till kommun@vetlanda.se eller ringa på telefon 0383‑971 00. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Du kan även skicka in en anmälan om någon brist du har upptäckt i vårt formulär - Rapportera tillgänglighetsfel.

Vår ambition är att åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Synpunkt Vetlanda

Myresjö Simhall

Vetlandavägen 12

570 13 Myresjö

Telefon 0383-967 23

Vetlanda Badhus

Norra Esplanaden 18
574 34 Vetlanda
Telefon 0383-967 22